Tiền điện tử liệu có thể cứu nước Mỹ ? (Phần 3)

 

Dollars và e-dollars

Hiện nay, tờ bạc 100 USD có giá trị tương đương với 100 USD trong ngân hàng. Nếu tài khoản ngân hàng có lãi suất 5%, bạn kiếm được 5 USD mỗi năm và tờ 100 USD đó vẫn có giá trị 100 USD. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu lãi suất là -5%? Bạn sẽ mất đi 5 USD mỗi năm vì 100 USD chỉ bằng với 95 USD trong ngân hàng một năm sau đó. Do đó bạn rút tờ 100 USD ra khỏi ngân hàng.
bitcoin
Tuy nhiên, nếu có e-dollars, sau 1 năm lãi suất -5%, 100 USD sẽ tương đương với 95 e-dollars. Bạn có thể lấy 95 USD khỏi ngân hàng và nhận về tờ bạc 100 USD, hoặc nếu bạn muốn gửi 100 USD, ngân hàng sẽ ghi vào tài khoản của bạn 95 USD.
Như vậy, tiền giấy không gửi ở ngân hàng cũng phải đối mặt với lãi suất âm. Chênh lệch giữa gửi tiền trong ngân hàng và giữ tiền trong nhà được loại bỏ trong trường hợp lãi suất âm. Vấn đề được giải quyết!
Xem thêm:
 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Tiền điện tử liệu có thể cứu nước Mỹ ? (Phần 3) […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.