Home »

Điều khoản sử dụng Policy

 

Bản Quyền

Tất cả các nội dung trên trang web này như: văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải kỹ thuật số, tư liệu và phần mềm đều là tài sản của Tạp chí nhà bếp hoặc nhà cung cấp nội dung của nó được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và luật bản quyền quốc tế. Các nội dung khác trên trang web này được biên dịch đều là tài sản độc quyền của Tạp chí nhà bếp và được bảo hộ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của Tạp chí nhà bếp hoặc nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và luật bản quyền quốc tế.

Điều khoản cá nhân

Nếu bạn sử dụng trang web này bạn phải tự bảo mật các thông tin về tài khoản – mật khẩu truy cập và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm trước pháp luật và chúng tôi về tất cả những họat động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

 Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của Tapchinhabep.edu.vn

 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.