Sau Bitcoin là Litecoin. (Phần 2)

 

Sau cơn sốt Bitcoin là cái tên mới nổi Litecoin

Litecoin (kí hiệu: Ł; mã: LTC) là một đồng tiền cryptocurrency. Đây là dự án phần mềm nguồn mở hoạt động theo giấy phép MIT/X11. Với tham vọng xây dựng một đồng tiền đánh bật Bitcoin, nhóm xây dựng Litecoin đã tạo nên đồng tiền này với nhiều điểm khác biệt: 3 điểm khác biệt:

 bitcoin
Thứ nhất, chỉ mất 2,5 phút để thực hiện giao dịch Litecoin. Thông thường, phải mất tới 10 phút để hoàn tất một giao dịch Bitcoin. 
 
Thứ hai, nếu như tổng số Bitcoin được tạo ra không bao giờ được phép vượt quá 21 triệu, giới hạn cho Litecoin là 84 triệu – gấp 4 lần so với Bitcoin. 
 
Thứ ba, cách bảo mật của hai đồng tiền này cũng khác nhau. Litecoin sử dụng chức năng bảo mật đặc biệt, khiến việc ăn cắp hoặc sao chép gần như là không thể.  
 
Tại thời điểm bài báo này được viết ra, 1 Litecoin có giá trị 2,37 USD trong khi 1 Bitcoin có giá 108 USD. Tuy nhiên, với biên độ biến động quá lớn trên thị trường, rõ ràng là Litecoin là một đồng tiền nên được chú ý.
Xem thêm:
 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Sau Bitcoin là Litecoin. (Phần 2) […]

  2. […] Sau Bitcoin là Litecoin. (Phần 2) […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.