Sau Bitcoin là Litecoin.

 

Sau cơn sốt Bitcoin là cái tên mới nổi Litecoin

Bitcoin không phải là loại tiền cryptocurrency duy nhất (Cryptocurrency là một hình thức của loại tiền tệ điện tử dựa trên mật mã để điều chỉnh một số chức năng của nó) trên thế giới. Litecoin là một cái tên khác đang thu hút được sự chú ý của giới đầu tư.

 bitcoin
Bitcoin và Litecoin giống nhau đến kinh ngạc. Cả hai đều là những đồng tiền điện tử không được decentralized (do duy nhất một đối tượng (các NHTW) phát hành và quản lý nhằm đảm bảo sự an toàn). Điều đó có nghĩa là chúng không có bất cứ mối liên hệ nào với các ngân hàng lớn. Các đồng tiền này hoàn toàn độc lập. Hơn nữa, trong khi nguồn cung USD luôn luôn biến động, cuối cùng thì cả Bitcoin và Litecoin sẽ đạt đến khối lượng nhất định với nguồn cung không thay đổi. 
 
Giới đầu tư cho rằng nếu so sánh Bitcoin với vàng thì Litecoin sẽ có những đặc điểm tương tự như bạc. Giống như thị trường vàng và bạc vật chất, Litcoin được giao dịch ở mức giá thấp hơn Bitcoin nhưng với khối lượng lớn hơn. 
Xem thêm:
 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Sau Bitcoin là Litecoin. […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.