Lỗ hổng cực nghiêm trọng của tiền ảo Bitcoin (Phần 1)

 

Nếu một nhóm đào Bitcoin kiểm soát trên 50% máy tính tham gia mạng lưới, họ sẽ nắm quyền chi phối các giao dịch và đủ khả năng tạo gian lận, gây thiệt hại cho toàn bộ hệ thống tiền điện tử.

bitcoin9
 
Những con chip trong một hệ thống để đào Bitcoin
 
GHash.oi, nhóm đào Bitcoin lớn nhất thế giới đang sở hữu hơn 42% hoạt động các máy tính tham gia vào mạng lưới tiền ảo này. Khi nhóm vượt ngưỡng 50%, một loạt vấn đề tiềm ẩn sẽ xảy ra đối với đồng tiền điện tử.

Khi người chơi thực hiện một lệnh xác nhận bằng dãy mã hóa chữ và số, họ sẽ nhận được Bitcoin. Để đảm bảo có đủ người độc lập xác nhận giao dịch hợp pháp, không cá nhân hoặc nhóm nào được kiểm soát quá 50% hoạt động đào. Nếu trường hợp này xảy ra, người (nhóm) đó sẽ có quyền tự xác nhận giao dịch của mình, dẫn tới khả năng bóp méo tính trung thực của giao dịch. Họ có thể gửi các xác nhận ảo, đảo chiều giao dịch hoặc ngăn không cho quá trình diễn ra mà không ai hay biết.

 

Xem thêm:

Bitcoin: Tiền ảo mua đồ thật (Phần 1)

Bitcoin: tiền điện tử đắt như vàng (Phần cuối)

Bitcoin là gì? Thế nào là “Tiền điện tử” ? (Phần cuối)

 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Lỗ hổng cực nghiêm trọng của tiền ảo Bitcoin (Phần 1) […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.