Các sự kiện tài chính lớn của năm 2013 (Phần 4)

 

Trung Quốc cải cách 2.0

Sau Hội nghị TW 3, Trung Quốc công bố nhiều cải cách được cho là “lớn chưa từng có”: nới lỏng chính sách một con, cải cách hệ thống an sinh xã hội, trao nhiều  quyền  hơn  cho  người  nông  dân,  đẩy  mạnh cải  cách  hệ  thống  tài  chính  và  doanh  nghiệp  nhà nước. Đáng chú ý là các cải cách trong lĩnh vực tài chính như cho phép thành lập ngân hàng tư nhân, chấm dứt can thiệp thông thường vào nhân dân tệ.
 7-su-kien-tai-chinh-quoc-te-noi-bat-nam-2013 (2)
Sau năm 2012 tăng trưởng thấp nhất 13 năm và có nguy cơ hạ cánh cứng, kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu thoát đáy trong năm 2013. Thặng dư thương mại và hoạt động sản xuất đều có diễn biến tích cực, lập các mốc cao kỷ lục trong nhiều tháng. 
Xem thêm:
 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Các sự kiện tài chính lớn của năm 2013 (Phần 4) […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.