Lễ hội chùa Hương thời xưa.

 

Đây là những hình ảnh khá hiếm hoi về Lễ hội Chùa Hương chụp vào năm 1927 và 1955 được lấy từ nguồn tư liệu của Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam.

1.Tonkin – Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). Le point de débarquement devant la Grande Pagode de Huong Tich. Khách đến hội Chùa Hương (3/1927): Bến đò trước Chùa Hương tích.

Chua Huong xua 1927_1

Bến đò trước Chùa Hương tích.

2. Tonkin – Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). L’entrée de la Grande Pagode de Huong Tich. Khách đến hội Chùa Hương (3/1927): Vào Chùa chính.

Chua Huong xua 1927_2

3. Tonkin – Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich. Pèlerins Le point de débarquement des pélerins pour Huong Tich Son. Khách đến hội Chùa Hương: Bến đò sang Hương tích Sơn.

Chua Huong xua 1927_3

Hương tích Sơn.

4.Dans la cour de la Grande Pagode Huong Tich. Trong sân chùa chính Hương Tích.

Chua Huong xua 1927_4

Hương tích Sơn.

5. Pèlerinage à la pagode Huong Tich. Sampan sous la pont conduisant à la pagode Long Vân. 15/5/1955. Khách đến hội Chùa Hương. Thuyền tam bản đưa về chùa Long Vân.

Chua Huong xua 1927_5

huyền tam bản đưa về chùa Long Vân.

6. Tonkin – Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). Embarquement des pélerins. Khách đi hội Chùa Hương (3/1927): Xuống thuyền để vào Chùa.

Chua Huong xua 1927_6

7. Pèlerinage à la Pagode Huong Tich. Débarquement à Bến Đục (Mars 1927). Khách đi hội Chùa Hương (3/1927): Xuống Bến Đục.

Chua Huong xua 1955_1

Khách đi hội Chùa Hương:

8. Pèlerinage à la pagode Huong Tich. Pèlerins sur le pont de Yến Vĩ. 15/3/1955. Khách đi hội Chùa Hương: Khách xuống đò Suối Yến Vĩ.

Chua Huong xua 1955_2

Các bài viết khác: 

 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Lễ hội chùa Hương thời xưa. […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.