Từ 26.6USD thành 886.000 USD (Phần 1)

 

Năm 2009, Kristoffer Koch đầu tư 26,60 USD để mua 5.000 bitcoin. Sau 4 năm bị lãng quên, số Bitcoin này đã có giá trị 886.000 USD.

Giá trị của đồng Bitcoin tăng lên gấp nhiều lần có nghĩa là chỉ trong 4 năm, khoản đầu tư trị giá 27 USD của một người đàn ông Na Uy biến thành “kho báu bị lãng quên” trị giá 886.000 USD.
27-usd-bien-thanh-886000-usd
 
Năm 2009, Kristoffer Koch đầu tư 150 kroner (tương đương 26,60 USD) để mua 5.000 bitcoin sau khi tìm hiểu về đồng tiền ảo này trong quá trình viết luận văn về mật mã. Sau đó, Koch đã ngay lập tức lãng quên chúng. Chỉ đến khi Bitcoin được nhắc đến rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng hồi tháng 4/2013, Koch mới sực nhớ ra mình cũng đã từng đầu tư vào Bitcoin. 
Xem thêm:
 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Từ 26.6USD thành 886.000 USD (Phần 1) […]

  2. […] sử dụng ở Vancouver, Canada. Xem thêm: Từ 26.6USD thành 886.000 USD (Phần cuối) Từ 26.6USD thành 886.000 USD (Phần 1) Tiền ảo Bitcoin có giá gấp 200 Dola Mỹ […]

  3. […] Từ 26.6USD thành 886.000 USD (Phần 1) […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.