Tục khai bút đầu xuân của người Việt.

 

Tục khai bút đầu xuân chỉ có giới học giả trong xã hội mới thực hiện. Tục này xưa có ông đồ, thầy đồ, học sĩ… ngày nay có học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề viết.

khai-biut-dau-xuan - Copy

Tục khai bút đầu xuân của người Việt.

Thường thì sau giao thừa, mọi người sẽ chọn giờ tốt để làm lễ khai bút. Đây cũng là một lễ tượng trưng, gọi là để bắt đầu sự nghiệp, sự học, sự viết cho một năm mới.

Có người chỉ viết lên ngày, tháng đánh dấu việc khai bút, nhưng cũng có người sáng tác cả một tác phẩm đầu năm cho lúc khởi đầu này.

Chu-ong-do - Copy

Tục khai bút đầu xuân của người Việt.

Cũng có người viết lên những mong muốn cho một năm mới nhiều thuận lợi, học hành được tiến bộ và tương lai nghề nghiệp rộng mở. Những ông đồ hay nho sĩ khai bút thường viết câu đối hoặc một chữ đẹp để treo trong nhà.

khai-but-dau-xuan-1 - Copy

Khai bút đầu xuân

Tục khai bút không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ bao lâu nay, nó vẫn được mọi người đề cập đến nhiều trong cuộc sống, nhất là những ngày đầu năm. Và, không nhất thiết phải khai bút vào ngay sau giao thừa, mà có thể chọn một ngày hay một giờ thích hợp nào đó để làm việc này, từ ngày mồng một Tết cho đến những ngày sau đó

Các bài viết khác:

 
 

Bạn muốn gửi quan điểm của mình bằng cách nào?

Loading Facebook Comments ...
 

No Comments

  1. […] Tục khai bút đầu xuân của người Việt. […]

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.